Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda, 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklerin madde bazında KARŞILAŞTIRILMASI

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda, 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklerin madde bazında KARŞILAŞTIRILMASI

MEVZUATI İNDİR

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın bazı maddelerinde, 15.03.2022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklikler yapılmıştır.

1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişiklikleri, madde bazında aynı sayfada karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki şekildedir, tüm değişiklikler için ilgili kararı ve karşılaştırma ekranımızı inceleyebilirsiniz.

- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; AB dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Avroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20 den % 30 a çıkarıldı;

- 1.500 Avroyu geçmeyen ilaç gönderileri için de tek ve maktu vergi alınacak;

- Kitap gönderileri için gümrük vergisi alınmayacak;

- Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması halinde muafiyet kapsamda değerlendirilecek;

- Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak, on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacak

whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP