İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

MEVZUATI İNDİR

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/28) kapsamında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin 7/6/2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/19) uyarınca askıya alınması uygulamasının süresinin uzatılmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Karar MADDE 2 – (1) Bahse konu önlemlerin askıya alınma süresinin uzatılması hususunu değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ile 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınması uygulamasının 7/3/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Askıya alınan önlemin tekrar yürürlüğe konulması MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, önlemin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Bakanlık Onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilir. Yürürlük MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP