Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51836004 sayılı yazısı (Yarı İletken Diskleri Test Ediciler konulu yazısı)

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51836004 sayılı yazısı (Yarı İletken Diskleri Test Ediciler konulu yazısı)

MEVZUATI İNDİR

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51836004 sayılı yazısı (Yarı İletken Diskleri Test Ediciler konulu yazısı) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 24545304-553.02 Konu : Yarı İletken Diskleri Test Ediciler 30.01.2020 / 51836004 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 21.01.2020 tarihli yazınız. İlgi'de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, "yarı iletken diskli test ediciler" madde isimli 8536.90.20.00.00 GTİP'li eşya, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulmaktaydı. Bu kapsamda, 2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yapılan değişiklik ile, 8536.90.20.00.00 GTİP'i (yarı iletken diskli test ediciler), 8536.90.95.00.00 GTİP'i (diğerleri) altında birleştirilmiştir. Bu itibarla, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) yapılan güncelleme ile söz konusu GTİP değişimi Tebliğ eki listeye yansıtılmıştır. Öte yandan, diğer elektrikli teçhizat olarak tanımlanan 8536.90.95.00.00 GTİP'i altında sınıflandırılan çok sayıda eşya olması nedeniyle, söz konusu GTİP altında yer alanlar içerisinde denetlenmesi istenen eşyanın özellikle belirtilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda, mezkur Tebliğ uyarınca Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan başvurularda, 8536.90.95.00.00 GTİP'li eşyadan "yalnızca yarı iletken diskli test ediciler" tanımına uyan eşyanın denetlenmesi, söz konusu ürün tanıma uymayan eşyaya ilişkin başvuruların ise kapsam dışı olarak sonuçlandırılması hususunda Türk Standardları Enstitüsüne tarafımızca talimat verilmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. e-imzalıdır HAKKI KARABÖRKLÜ Bakan a. Genel Müdür V. Dağıtım: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine Bursa Gümrük Müşavirleri Dernegine 

whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP