Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

MEVZUATI İNDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır. Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 1 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 2 Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 3 Derince Gümrük Müdürlüğü 4 Dilovası Gümrük Müdürlüğü 5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü 6 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü 7 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü 8 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 9 İskenderun Gümrük Müdürlüğü 10 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 11 İzmir Gümrük Müdürlüğü 12 Manisa Gümrük Müdürlüğü 13 Mersin Gümrük Müdürlüğü 14 Muratbey Gümrük Müdürlüğü 15 Samsun Gümrük Müdürlüğü (2) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir. (3) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır. Yetki MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. Yürürlük MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP