Mevzuat

Bazı AB ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 tarife pozisyonlu kumaşların ithalatında dampinge karşı vergi
İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı; 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonlarında yer alan kumaşların ithalatında yürürlükte bulunan dampinge…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta gözetim ve korunma uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi indirimi hakkı kaldırıldı
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846) (24.11.2023…

DETAY
BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARININ ARTTIRILMASI HAKKINDA
3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda yer alan bazı tekstil, giyim ve ev tekstili…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Çin, Hindistan, Kore, Tayvan Menşeli 5605.00 GTIP li Metalize İplikler Dampinge Karşı Verginin Devamı Hakkında
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Gürcistan Menşeli 5605.00 gtip li Metalize İplikler Dampinge Karşı Vergi
Gürcistan menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Süt ve krema, Tereyağı, Patates, Kuru soğan, Adi fasulye, Kırmızı Mercimek Eklenmiştir.
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, 0402 Süt ve krema…

DETAY
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2023-7) Bazı Elektrikli ev Aletlerinin İthalatında Gözetim Uygulaması
Evlerde ve Mutfaklarda kullanılan bazı alet ve cihazlara (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında Gözetim…

MEVZUATI İNDİR DETAY
GGM nin 2006/12 DIR Tebliği Geçici 37. Madde konulu yazısı ile Dahilde İşleme İzinlerine ek süre verilmesi hakkında
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği geçici 37. madde hükmü kapsamında dahilde işleme izinlerine ilişkin ilave süre müracaatlarının Dahilde İşleme…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Genelge No: 2023/6 (TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2024/8)
İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı; 54.07, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonlarında yer alan kumaşların ithalatında yürürlükte bulunan dampinge…

MEVZUATI İNDİR DETAY
2023 yılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğindeki usulsüzlük cezası, fazla çalışma ücreti, gümrük vergilerinin geri verilmesi limitleri hakkında
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde…

DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2022-24
Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan…

MEVZUATI İNDİR DETAY
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.   Yapılan bu değişiklikleri, madde bazında aşağıda karşılaştırmalı olarak (eski…

DETAY
SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İTHALATTA MUAFİYET KODU HAKKINDA
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Bölgelerden yapılan ithalatlara ilişkin yazı yayımlamıştır.   Buna göre Serbest bölgede üretilen eşyanın ithalinde girdiler üzerinden verilendirmenin talep edilmesi…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda, 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklerin madde bazında KARŞILAŞTIRILMASI
29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın bazı maddelerinde,…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2)
Söz konusu değişikle listede yer alan GTIP ve tanımları belirtilen eşyaların ihracatında gerektiğinde düzenlemeler yapması için Tarım ve Orman Bakanlığı…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 14.07.2021 (TEBLİĞ NO: 2021/29) (ABD ve Almanya 3904.10.00.00.19 NGGS Sonucu)
14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31541 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2021-35) (demir veya çelikten halatlar ve kablolar
10 Temmuz 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31537 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/34) (ÇHC CHILLER DAMPING – NİHAİ GOZDEN GEÇİRME)
26 Haziran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31523 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/4 Duvar Kağıtları)
10 Temmuz 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31537 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/4)…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/5)
26 Haziran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31523 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/5)…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (174 üründe gv ve igv istisnası hk.))
CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 4191 28 Haziran 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 29 Haziran 2021 SALI Resmî Gazete Sayı :…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/22)
27 Mayıs 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31493 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Türkiye – Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında STA Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
25 Mayıs 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31491 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2021-24) (yalnız dokuma brandalar) (NGS Sonucu)
6 Mayıs 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31476 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BK ile STA Kapsamı Gümrük Vergileri Hk.)
CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3837 19 Nisan 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 20 Nisan 2021 SALI Resmî Gazete Sayı :…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2021-17) (sodyum formiat)
10 Nisan 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31450 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/10) (Dizel Motor Damping Soruşturması)
1 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31441 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (28.06.2020 t. 31169 s. R.G.)
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (28.06.2020 t. 31169 s. R.G.) Karar Sayısı: 2682 Ekli “İthalat Rejimi Kararına…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) (24.03.2020 t. 31078 s. R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) (24.03.2020 t. 31078 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 2278) (22.03.2020 t. 31076 s. 1.mük R.G.)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) (22.03.2020 t.…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Genelge No 20205 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Cihaz Koruyucu Donanım Ön İzin Belgesi)
Genelge No: 2020/5 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Cihaz Koruyucu Donanım Ön İzin Belgesi) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği (20.03.2020 t. 31074 s. R.G.)
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği (20.03.2020 t. 31074 s. R.G.) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 5/12/2019 tarihli…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No İhracat 20067)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 20205) (18.03.2020 t. 31072 s. R.G.)
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) (18.03.2020 t. 31072 s.…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Genelge No 20204 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname)
Genelge No: 2020/4 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :73421605-106.05 Konu :Genelge-Sağlık…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.03.2020 t. 31062 s. R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.03.2020 t. 31062 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: MADDE…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.03.2020 t. 31062 s. R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.03.2020 t. 31062 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: MADDE…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) (29.02.2020 t. 31054 s. R.G.)
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) (29.02.2020 t. 31054 s. R.G.) Karar…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) (22.02.2020 t. 31047 s. R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) (22.02.2020 t. 31047 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

MEVZUATI İNDİR DETAY
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) (19.02.2020 t. 31044 s. R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) (19.02.2020 t. 31044 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (19.02.2020 t. 31044 s. R.G.)
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (19.02.2020 t. 31044 s. R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.02.2020 t. 31037 s. R.G.)
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.02.2020 t. 31037 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51836004 sayılı yazısı (Yarı İletken Diskleri Test Ediciler konulu yazısı)
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51836004 sayılı yazısı (Yarı İletken Diskleri Test Ediciler konulu yazısı) T.C.…

MEVZUATI İNDİR DETAY
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51846758 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri)
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 51846758 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler…

MEVZUATI İNDİR DETAY
whatsapp
Hemen Ara
Faks
+90 (232) 463 98 00
Bize Ulaşın
1471 Sokak No:45 Kat:3/5 35210, Alsancak İzmir
TOP